Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer #236

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 325  
  

236. De eeuwige gelukzaligheid, die ook de hemelse vreugde wordt genoemd, hebben zij die in de liefde tot en in het geloof in de Heer uit de Heer zijn. Die liefde en dat geloof hebben deze vreugde in zich, en daarin komt de mens die de Hemel in zich heeft na de dood; ondertussen schuilt zij verborgen in zijn inwendige. In de hemelen is gemeenschap van alle goede dingen, de vrede, het inzicht, de wijsheid en de gelukzaligheid van allen wordt vergemeenschapt aan iedereen daar, evenwel aan de afzonderlijken volgens de opneming van de liefde en het geloof uit de Heer. Daaruit blijkt hoe groot de vrede, het inzicht, de wijsheid en de gelukzaligheid in de hemel is.

  
/ 325  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.