Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer #144

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 325  
  

144. Het vrije van het goede te doen, en het vrije van het boze te doen, verschillen zozeer van elkaar en staan zover van elkaar af — hoewel zij in de uitwendige gedaante eender verschijnen — als de hemel en de hel. Het vrije van het goede te doen is ook vanuit de hemel, en wordt het hemelse vrije genoemd, maar het vrije van het boze te doen, is vanuit de hel en wordt het helse vrije genoemd. Voor zoveel ook de mens in het ene is, voor even zoveel is hij niet in het andere, niemand immers kan twee heren dienen, Mattheüs 6:24. Het blijkt ook hieruit, dat zij die in het helse vrije zijn, geloven dat het slavernij en dwang is niet het boze te mogen willen en het valse naar believen denken. Maar zij die in het hemelse vrije zijn, gruwen ervan het boze te willen en het valse te denken, en indien zij daartoe werden gedwongen, dit marteling zou zijn.

  
/ 325  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.