Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer #133

Bestudeer deze passage

        |   
/ 325  
  

133. In het ware geweten is het leven zelf van de geestelijke mens, daar immers is zijn geloof verbonden met de naastenliefde. Waardoor voor hen handelen vanuit het geweten is, handelen vanuit het geestelijk leven. Handelen tegen het geweten is voor hen handelen tegen hun leven. Vandaar is het dat zij in de kalmte van de vrede zijn en in de inwendige gezegendheid, wanneer zij volgens het geweten handelen, en in onrust en smart wanneer zij daar tegen handelen. Het is deze smart die wordt genoemd de knaging van het geweten.

  
/ 325  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.