Over het Nieuwe Jeruzalem en haar Hemelse Leer #101

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 325  
  

101. Maar de naastenliefde breidt zich nog veel verder uit dan tot de armen en de behoeftigen. De naastenliefde immers is het rechte doen in elk werk, en de plicht in elk beroep. Als een rechter het gerechte doet ter wille van het gerechte, beoefent hij de naastenliefde, als hij de schuldige straft, en de onschuldige vrij spreekt, dan oefent hij de naastenliefde uit, want zo draagt hij zorg voor de medeburger en draagt hij zorg voor het vaderland. De priester die het ware leert en tot het goede leidt ter wille van het ware en het goede, deze oefent de naastenliefde uit. Wie echter zulke dingen doet ter wille van zich en de wereld, die oefent de naastenliefde niet uit, omdat hij niet de naaste maar zichzelf liefheeft.

  
/ 325  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.