Engelenwijsheid over de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid #77

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

      |   
/ 432  
  

77. HET GODDELIJKE IS IN DE GROOTSTE EN DE KLEINSTE DINGEN HETZELFDE.

Dit volgt vanuit de twee artikelen die voorafgaan, dat het Goddelijke in alle ruimte is zonder ruimte, en in alle tijd zonder tijd; en er zijn grotere en grootste ruimten, en er zijn kleinere en kleinste; en omdat ruimten en tijden één maken, zoals boven gezegd, is het eender zo met de tijden. Dat het Goddelijke daarin hetzelfde is, is omdat het Goddelijke niet wijzigt en veranderlijk is zoals alles is wat van ruimte en tijd is, of alles wat van de natuur is, maar het is ongewijzigd en onveranderlijk; vandaar is het waar dan ook altijd hetzelfde.

  
/ 432  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.