Engelenwijsheid over de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid #405

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 432  
  

405. Dat deze drie dingen vanuit de liefde, die van de wil is, in het verstand in orde volgen, kan weliswaar vanuit de redelijke mens worden begrepen, maar toch niet duidelijk worden gezien, en zo tot aan het geloof toe bevestigd. Omdat nu de liefde, die van de wil is, door overeenstemming één handelt met het hart en de wijsheid die van het verstand is, één handelt met de long, zoals boven is getoond, kunnen daarom die dingen die over de aandoening van het ware, de doorvatting van het ware en het denken, vlak boven in n. 404 zijn gezegd, nergens duidelijker worden gezien en bevestigd dan in de long en de bouw ervan; en daarom moeten deze dingen kort worden beschreven. Het hart zendt na de baring uit zijn rechterkamer het bloed in de long in en na de doorgang zendt het dat in zijn linkerkamer uit, en zo opent het de long. Dit doet het hart door de longslagaderen en de longaderen; de long heeft luchtpijpen die zich vertakken en tenslotte overgaan in blaasjes waarin de long de lucht toelaat en zo ademt. Rondom de luchtpijpen en de vertakkingen ervan zijn ook slagaderen en aderen, die de bronchiale worden genoemd en die opkomen uit de ongepaarde of holle ader en de hoofdslagader. Deze slagaders en aders zijn van de longslagaders en longaders onderscheiden. Hieruit is het duidelijk dat het bloed door een tweetal wegen invloeit in de long en door een tweetal wegen daar ook weer uitvloeit, vandaar is het dat de long kan ademen niet synchronisch met het hart. Dat de afwisselende bewegingen van het hart en de afwisselende bewegingen van de long niet één handelen is bekend. Omdat er nu een overeenstemming is van het hart en de long met de wil en het verstand, zoals getoond, en de verbinding door de overeenstemming zodanig is dat zoals het een handelt, zo ook het andere handelt, kan door de invloed van het bloed vanuit het hart in de long worden gezien. Hoe de wil invloeit in het verstand en die dingen doet die vlak boven in n. 404 over de aandoening en de doorvatting van het ware en over het denken zijn gezegd, heeft de overeenstemming mij dit gegeven te ontdekken, en nog meer over die dingen die niet met een enkel woord beschreven kunnen worden. Aangezien de liefde of de wil overeenstemt met het hart en de wijsheid of het verstand overeenstemt met de long, volgt dat de bloedvaten van het hart in de long overeenstemmen met de aandoeningen van het ware en dat de vertakkingen van de luchtpijpen van de long overeenstemmen met het doorvatten en het denken vanuit die aandoeningen. Wie alle weefsels van de long vanuit die oorsprongen nazoekt en een parallel trekt met de liefde van de wil en met de wijsheid van het verstand, die kan zoals in een zeker beeld die dingen zien die boven in n. 404 zijn gezegd en zo tot het geloof ervan bevestigd worden. Maar omdat de dingen die van de anatomische wetenschap zijn over het hart en de long, aan weinigen bekend zijn en iets door dingen die men niet weet bevestigen, duisternis aanbrengt, sla ik daarom een verdere uitleg over om deze analogieën met meer dingen aan te tonen.

  
/ 432  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.