Engelenwijsheid over de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid #403

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 432  
  

403. 5. De liefde of de wil bereidt alle dingen voor in zijn menselijke vorm, opdat hij verbonden kan handelen met de wijsheid of het verstand. Gezegd wordt de wil en het verstand, maar men moet terdege in gedachten houden dat de wil de gehele mens is, want de wil is met het verstand in de beginselen in de hersenen, en in de uit beginselen afgeleide dingen in het lichaam en daaruit in het geheel en in elk willekeurig deel, zie n. 365-367. Daaruit kan vaststaan dat de wil van de gehele mens is naar de vorm zelf, zowel de algehele als de bijzondere van alle dingen; en dat het verstand de metgezel ervan is, zoals de long is van het hart. Ieder dient zich ervoor te wachten dat hij een idee van de wil koestert zoals van enig ding gescheiden van de menselijke vorm, want het is dezelfde. Hier vanuit kan worden gezien niet alleen hoe de wil het bruidsvertrek voor het verstand voorbereidt, maar ook hoe hij alle dingen voorbereidt in zijn huis, dat het gehele lichaam is, opdat hij verbonden met het verstand kan handelen. Dit bereidt hij op deze wijze voor dat alle en de afzonderlijke dingen van het lichaam verbonden zijn met het verstand zoals zij verbonden zijn met de wil, of dat alle en de afzonderlijke dingen van het lichaam onder de volgzaamheid van het verstand zijn zoals zij onder de volgzaamheid aan de wil zijn. Hoe alle en de afzonderlijke dingen van het lichaam tot de verbinding met het verstand zoals met de wil zijn voorbereid kan niet dan zoals in een spiegel of in een beeld worden gezien door de anatomische wetenschap; daardoor kan men weten hoe alle dingen in het lichaam samengeschakeld zijn, zoals terwijl de long ademhaalt, alle en de afzonderlijke dingen in het gehele lichaam uit de ademhaling van de long worden aangedreven en tegelijkertijd ook uit de polsslag van het hart. Vanuit de anatomie is het bekend dat het hart met de long verbonden is door auricula’s [stukje van het hart dat op een oor lijkt], en dat deze worden voortgezet in de innerlijke dingen van de longen; verder ook dat alle ingewanden van het gehele lichaam met de borstkamer door ligamenten zijn verbonden, en zo verbonden dat terwijl de long ademhaalt, alle en de afzonderlijke dingen in het algemeen gezamenlijke en in ieder deel iets vanuit de ademhalingsbeweging opnemen; want wanneer de long opzwelt, breiden de ribben de borstholte uit, het borstvlies wordt verwijd en het middenrif uitgerekt en met deze dingen nemen al de lagere dingen van het lichaam, die door de ligamenten daar vanuit zijn samengeschakeld, door de verrichtingen van de long een of andere verrichting op. Laat ik meer dingen niet vermelden, opdat degenen die niet iets van de anatomie weten, vanuit de onkunde over de termen van die wetenschap, niet in duisternis omtrent deze zaak komen. Raadpleeg slechts de deskundigen en scherpzinnigen van de anatomie of niet alle dingen van het gehele lichaam uit de borst tot onder toe zo samengebonden zijn dat bij het opzwellen van de long door de ademhaling, alle en de afzonderlijke dingen worden opgewekt tot een verrichting die synchroon loopt met de longverrichting. Vanuit deze dingen nu is het duidelijk hoedanig de verbinding is voorbereid van het verstand met alle en de afzonderlijke dingen van de menselijke vorm uit de wil. Doorzoek slechts de samenhangen en beschouw die met een anatomisch oog en bezie daarna volgens de aaneenschakeling de samenwerking ervan met de ademende long en met het hart en denk daarna voor de long het verstand en voor het hart de wil en u zult het zien.

  
/ 432  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.