Engelenwijsheid over de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid #396

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 432  
  

396. Dat de eigenliefde en de wereldliefde helse liefden zijn en dat de mens daarin heeft kunnen komen en zo de wil en het verstand bij zich vernietigen, heeft deze oorzaak dat de eigenliefde en de wereldliefde vanuit de schepping hemels zijn; want het zijn de liefden van de natuurlijke mens, en zijn van dienst voor de geestelijke liefden, zoals de fundamenten van dienst zijn voor de huizen, want de mens wil vanuit de eigen- en de wereldliefde zijn lichaam het goede; hij wil gevoed worden, gekleed, wonen, voor zijn huis zorg dragen, naar ambten dingen om het nut ervan, ja zelfs geëerd worden volgens de waardigheid van de zaak die hij bedient om de gehoorzaamheid, en eveneens vanuit de verkwikkelijke dingen van de wereld verlustigd en opgefrist worden. Maar al deze dingen om het doel, dat het nut moet zijn; want door die dingen is hij in een staat de Heer te dienen en de naaste te dienen; maar wanneer de liefde van de Heer dienen en van de naaste dienen er niet is en er de liefde van zichzelf dienen vanuit de wereld alleen, dan wordt die liefde van hemels hels, want zij maakt dat de mens zijn ziel en gemoed onderdompelt in zijn eigene, dat in zich geheel boos is.

  
/ 432  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.