Engelenwijsheid over de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid #264

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

      |   
/ 432  
  

264. DE OORSPRONG VAN HET BOZE IS VANUIT HET MISBRUIK VAN DE VERMOGENS DIE DE MENS EIGEN ZIJN, EN REDELIJKHEID EN VRIJHEID WORDEN GENOEMD.

Onder de redelijkheid wordt het vermogen verstaan van de ware dingen en vandaar de valse dingen te verstaan, en de goede dingen en vandaar de boze dingen; en onder de vrijheid wordt het vermogen verstaan van die dingen in vrijheid te denken, te willen en te doen. Vanuit het voorafgaande kan vaststaan en vanuit de volgende dingen zal verder vaststaan dat elk willekeurig mens uit de schepping en vandaar uit geboorte deze twee vermogens heeft, en dat die uit de Heer zijn; en dat ze niet worden weggenomen, en dat het vanuit de schijn is dat de mens denkt, spreekt, wil en doet zoals vanuit zich; en dat de Heer in die vermogens woont bij ieder willekeurig mens. Vanuit die verbinding leeft de mens in het eeuwige, en dat de mens door die vermogens, en niet zonder die, hervormd en wederverwekt kan worden; voorts dat de mens daardoor van de beesten wordt onderscheiden.

  
/ 432  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.