Engelenwijsheid over de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid #178

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 432  
  

178. Atmosferen, wateren en landen wordt hier gezegd, omdat die drie de algemene dingen zijn waardoor en waar vanuit alle dingen en de afzonderlijke dingen met oneindige verscheidenheid bestaan. De atmosferen zijn de actieve krachten, de wateren de bemiddelende krachten en de landen zijn de passieve krachten, waar vanuit alle uitwerkingen bestaan. Dat die drie zulke krachten zijn in haar reeks, is enig en alleen vanuit het Leven dat voortgaat uit de Heer als de Zon, en dat maakt dat zij actief is.

  
/ 432  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.