Engelenwijsheid over de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid #158

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

      |   
/ 432  
  

158.Aangezien de zon van de natuurlijke wereld zuiver vuur is en vandaar dood, is daarom ook de warmte die daaruit voortgaat dood; eender is het zo met het licht dat daaruit voortgaat; desgelijks zijn de atmosferen, die ether en lucht worden genoemd en in haar boezem de warmte en het licht van die zon opnemen en neerdragen, dood. Aangezien deze dingen dood zijn, zijn ook alle en de afzonderlijke dingen van de aarde die daaronder liggen en de landen worden genoemd, dood. Niettemin zijn alle dingen en de afzonderlijke dingen omgord met geestelijke dingen, die vanuit de Zon van de geestelijke wereld voortgaan en voortvloeien; als zij daardoor niet omgord waren, zouden de landen niet geactiveerd kunnen worden, en vormen van nutten voortbrengen, die de plantaardige dingen zijn, noch vormen van leven, dus de dieren, noch de materies verschaffen, waardoor de mens bestaat en blijft bestaan.

  
/ 432  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.