Leer des Levens #46

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 114  
  

46. Het geloof van de boze mens is een verstandelijk geloof, dat niets van het goede vanuit de wil in zich heeft; het is dus een dood geloof, en is zoals de ademhaling van de long zonder de ziel ervan vanuit het hart. Het verstand immers stemt overeen met de long en de wil met het hart. Het is eveneens zoals een mooie loonhoer, ook getooid met purper en goud, die van binnen een en al kwaadaardig gezwel is; de loonhoer stemt ook overeen met de vervalsing van het ware en betekent dit dan ook in het Woord. Ook is dat geloof zoals een boom, weelderig van bladeren, maar geen vruchten geeft en die de tuinman omhakt. De boom betekent ook de mens, de bladeren en de bloemen ervan de ware dingen van het geloof en de vrucht het goede van de liefde. Anders daarentegen is het geloof in het verstand, dat het goede vanuit de wil in zich heeft; dit geloof is levend en het is zoals de ademhaling van de long, waarvan de ziel is vanuit het hart. Het is zoals een mooie echtgenote, liefelijk voor de man vanwege de kuisheid; en het is zoals een vruchtdragende boom.

  
/ 114  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.