Leer des Levens #16

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 114  
  

16. In hetgeen volgt zullen zij die het goede doen uit zich, natuurlijke mensen worden genoemd, aangezien het zedelijke en het burgerlijke bij hen ten aanzien van het wezen natuurlijk is. Maar zij die het goede doen uit de Heer, zullen geestelijke mensen worden genoemd, aangezien het zedelijke en het burgerlijke bij hen ten aanzien van het wezen geestelijk is.

  
/ 114  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.