Leer des Levens #1

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

/ 114  
  

1. Alle godsdienst is van het leven, en het leven ervan is het goede te doen.

Elk mens die enige godsdienst heeft, weet en erkent, dat hij die goed leeft, wordt gered en dat hij die boos leeft wordt verdoemd. Hij weet en erkent immers, dat wie goed leeft, eveneens goed denkt, niet alleen over God, maar ook over de naaste, niet echter hij die boos leeft. Het leven van de mens is zijn liefde, en wat hij liefheeft doet hij niet alleen vanuit het vrije, maar denkt het ook vanuit het vrije. Dat dus wordt gezegd dat het leven is het goede te doen, is omdat het goede doen één maakt met het goede denken; en als deze niet één maken bij de mens, dan maken ze geen deel uit van het leven van hem. Maar deze dingen zullen hierna hetgeen in volgt worden aangetoond.

/ 114  
  

Published by Swedenborg Boekhuis.