Hemel en Hel #68

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 603  
  

68. IEDER GEZELSCHAP IN DE HEMEL ZIET ER UIT ALS EENMENS

Vaakwerd mij toegestaan te zien dat ieder gezelschap van de hemel een mens voorstelt en de gelijkenis van een mens heeft. Er was een gezelschap waar een aantal geesten, die zich konden voordoen als engelen van het licht, ongemerkt waren binnengedrongen. Dat waren huichelaars. Toen deze onder de engelen verwijderd werden, zag ik eerst dat de hele gemeenschap er als een donkere massa uitzag, daarna geleidelijk als een menselijke gedaante maar nog onduidelijk, en uiteindelijk duidelijk als een mens. Zij die in deze mens waren en hem vormden, waren zij die in het goede van deze gemeenschap verkeerden. De anderen, die niet in de mens waren en deze niet vormden, waren huichelaars. De laatsten werden verwijderd, de eersten behouden. Zo vond een scheiding plaats. Huichelaars zijn zij die goed spreken en ook goed handelen, maar bij alles alleen aan zichzelf denken. Zij spreken als de engelen over de Heer, over de hemel, liefde en het hemelse leven en doen ook goed om het erop te laten lijken dat ze net zo zijn als ze spreken, maar hun denken is anders, ze geloven niets en wensen niemand iets goeds behalve zichzelf. Het goede dat ze doen is ten behoeve van zichzelf, of indien ten behoeve van anderen dan is het om gezien te worden en zodoende toch ten behoeve van zichzelf.

  
/ 603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.