Hemel en Hel #62

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 603  
  

62. De engelen zien trouwens de hemel niet in zijn gehele omvang in een dergelijke gedaante, want geen enkele engel kan de totale hemel overzien, maar nu en dan zien zij ver verwijderde gezelschappen, die uit vele duizenden engelen bestaan, als één in een dergelijke gestalte; en uit een gezelschap als uit een onderdeel, concluderen zij met betrekking tot het geheel, wat de hemel is. Want in de meest volkomen vorm is het geheel als de delen en zijn de delen als het geheel; het onderscheid is slechts als tussen een groter en kleiner evenbeeld. Daarom zeggen de engelen dat de gehele hemel zo voor de ogen van de Heer is, omdat het Goddelijke alles ziet vanuit het binnenste en het hoogste.

  
/ 603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.