Hemel en Hel #50

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 603  
  

50. Eerder werd gezegd dat in de hemel grotere en kleinere gezelschappen waren. De grotere bestaan uit myriaden engelen, de kleinere uit enige duizenden en de kleinste uit enige honderden. Er zijn er ook die alleen wonen, als het ware huis naast huis en familie naast familie. Alhoewel deze zo verspreid leven, zijn ze toch op dezelfde wijze geordend als zij die in gezelschappen leven, namelijk de wijzeren in het midden en de meer eenvoudigen aan de grenzen. Deze zijn nader onder het bestuur van de Heer en zijn de beste onder de engelen.

  
/ 603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.