Hemel en Hel #328

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 603  
  

328. Dat de kerk van de Heer over de gehele aardbol is verspreid en dus algemeen is, dat zij allen omvat die in het goede van de naastenliefde volgens hun godsdienst leven, en dat de kerk waar het Woord is en waar de Heer door het Woord wordt gekend, ten opzichte van hen die buiten de kerk zijn gelijk is aan het hart en de longen in de mens, waaruit al de innerlijke delen en lichaamsdelen naar hun vormen, hun ligging en hun verbindingen het leven afleiden, kan men zien in nr. 308.

  
/ 603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.