Hemel en Hel #21

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 603  
  

21. Er zijn engelen die het Goddelijke dat uit de Heer voortgaat dieper in zich opnemen en anderen die het minder diep in zich opnemen. Zij die het dieper in zich opnemen worden hemelse (celestiale) engelen genoemd, maar zij die het minder diep in zich opnemen worden geestelijke engelen genoemd. Daarom wordt de hemel onderscheiden in twee koninkrijken, waarvan het ene het hemelse koninkrijk wordt genoemd en het andere het geestelijke koninkrijk.

  
/ 603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.