Hemel en Hel #14

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 603  
  

14. Het Goddelijke in de hemel, wat de hemel maakt, is liefde, want liefde is geestelijke verbinding. Het verbindt engelen met de Heer en het verbindt hen onderling, en verbindt hen zó, dat zij allen voor de ogen van de Heer allemaal als één zijn. Bovendien is liefde voor iedereen het wezenlijke Zijn (Esse) zelf, zodoende is liefde voor beide, engelen en mensen, de levensbron. Iedereen die over de zaak nadenkt, zou kunnen weten dat de meest innerlijke vitaliteit van de mens door liefde komt, want men wordt door haar aanwezigheid verwarmd, zonder haar koud, en wordt het geheel weggenomen, dan sterft men. Maar men moet zich ook goed realiseren dat iedereen zijn leven is zoals zijn liefde is.

  
/ 603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.