Hemel en Hel #13

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

      |   
/ 603  
  

13. HET GODDELIJKE VAN DE HEER IN DE HEMEL IS DE LIEFDE TOT HEM EN DENAASTENLIEFDE

Hetuit de Heer voortgaande Goddelijke wordt in de hemel het Goddelijk Ware genoemd. De reden daarvoor zal in wat volgt worden besproken. Dit Goddelijk Ware vloeit de hemel in vanuit de Heer Zijn Goddelijke Liefde. De Goddelijke Liefde en het Goddelijke Ware daarvan verhouden zich onderling als het vuur van de zon en het daaruit resulterende licht op aarde; liefde is als het vuur van de zon en het ware daaruit als het licht vanuit de Zon. Bovendien, vanwege de overeenstemming betekent vuur liefde en licht het ware dat uit liefde voortgaat. Hiermee kan de aard van het Goddelijk Ware bepaald worden dat voortgaat vanuit de Goddelijke Liefde van de Heer. In wezen is dit het Goddelijk Goede verbonden met het Goddelijk Ware, en omdat het gecombineerd is, schenkt het leven aan alle dingen van de hemel, net als de warmte van de zon verbonden met het licht alle dingen op aarde vruchtbaar maakt, zoals dit in de lente en de zomer gebeurt. Anders is het gesteld met het licht waar geen warmte mee verbonden is, dus wanneer het licht koud is. Dan wordt alles verstard en levenloos. Dit Goddelijk Goede, wat vergeleken wordt met warmte, is het goede van de liefde bij de engelen, terwijl het Goddelijk Ware, dat vergeleken wordt met licht, datgene is waardoor en waaruit het goede van liefde komt.

  
/ 603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.