Hemel en Hel #113

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

      |   
/ 603  
  

113. Zoals alles wat volgens de Goddelijke orde is, overeenstemt met de hemel, zo is ook alles wat tegen de Goddelijke orde is, in overeenstemming met de hel. De dingen die overeenstemmen met de hemel, hebben allemaal betrekking op het goede en het ware, terwijl de dingen die overeenstemmen met de hel, op het kwade en het valse betrekking hebben.

  
/ 603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.