Hemel en Hel #101

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 603  
  

101. Een feit dat men echter vooral moet weten, is dat alle overeenstemming die met de hemel bestaat, met de Goddelijke Mens van de Heer is, aangezien de hemel van Hem afkomstig is en Hij de hemel is, zoals in voorgaande hoofdstukken werd aangetoond. Want indien de Goddelijke Mens van de Heer niet in alle dingen van de hemel invloeide en vervolgens door overeenstemmingen in alle dingen van de aarde invloeide, zou geen engel of mens bestaan. Hieruit is wederom duidelijk waarom de Heer Mens geworden is en zijn Godheid met een Mens bekleedde van het eerste tot het laatste. Dit was omdat de Goddelijke Mens, hetgeen de bron was van de hemel vóór de komst van de Heer, niet meer voldoende was om alles in stand te houden, omdat de mens, die de basis van de hemel is, de orde had verzwakt en vernietigd.

  
/ 603  
  

Thanks to the Swedenborg Boekhuis NL and Guus Janssens for their permission to use this translation.