Goddelijke Voorzienigheid #323

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 340  
  

323. 1. Het einddoel van de schepping is de hemel vanuit het menselijk geslacht.

Dat de hemel niet uit anderen bestaat dan uit hen die als mensen geboren zijn, werd in het werk ‘Hemel en Hel’, uitgegeven in Londen in het jaar 1758, en eveneens boven, getoond. Omdat de hemel niet uit anderen bestaat, volgt dat het einddoel van de schepping de hemel vanuit het menselijk geslacht is. Dat dit het einddoel van de schepping is geweest, werd weliswaar boven in n. 27-45 aangetoond, maar hetzelfde zal nog duidelijker worden gezien vanuit de ontvouwing van deze dingen:

1. Elk mens is geschapen opdat hij zal leven tot in het eeuwige.

2. Elk mens is geschapen opdat hij zal leven tot in het eeuwige in een gezegende staat.

3. Zo is dus elk mens geschapen opdat hij in de hemel zal komen.

4. De Goddelijke Liefde kan niet anders dan dit willen en de Goddelijke Wijsheid kan niet anders dan daarin voorzien.

  
/ 340  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl