Goddelijke Voorzienigheid #189

Study this Passage

        
/ 340  
  

189. De mens die geestelijk is geworden door de erkenning van God en wijs door de verwerping van het eigene, ziet in de gehele wereld en in alle dingen en de afzonderlijke dingen ervan de Goddelijke Voorzienigheid. Als hij de burgerlijke dingen beschouwt, ziet hij dit, als hij de geestelijke dingen beschouwt, ziet hij het, en dit zowel in de gelijktijdige als in de opeenvolgende verhoudingen van de dingen, in de einddoelen, in de oorzaken, in de uitwerkingen, in de nutten, in de vormen en in de grote en de kleine dingen ziet hij haar. Vooral in de zaliging van de mensen, zoals dat Jehovah het Woord heeft gegeven, hierdoor hen geleerd heeft over God, over de hemel en de hel, over het eeuwige leven, en dat Hijzelf in de wereld is gekomen om de mensen te verlossen en te zaligen. Deze en meer dingen en de Goddelijke Voorzienigheid daarin, ziet de mens vanuit het geestelijk licht in het natuurlijk licht. Maar de louter natuurlijke mens ziet niets vanuit deze dingen; hij is als iemand die een grote tempel ziet en een in de Goddelijke dingen verlichte prediker, en die thuis zegt dat hij niets dan een stenen huis heeft gezien en niets dan gearticuleerde klanken heeft gehoord. Of zoals een bijziend mens een tuin binnengaat die zich onderscheidt door opmerkelijke vruchten van allerlei soorten en daarna thuiskomt en vertelt dat hij alleen een woud en bomen heeft gezien. Zulke mensen, die na de dood geesten zijn geworden, zien ook hoegenaamd niets wanneer zij in de engelenhemel worden verheven, waar alle dingen in de uitbeeldende vormen van de liefde en de wijsheid zijn; zelfs niet dat die dingen bestaan, zoals ik heb zien gebeuren met verscheidenen die de Goddelijke Voorzienigheid van de Heer hebben geloochend.

  
/ 340  
  
   Study this Passage
Table of Contents
Opdat men kan verstaan wat de Goddelijke Voorzienigheid is, en dat dit de leiding is van de Goddelijke Liefde en de Goddelijke Wijsheid van de Heer, is het van belang de dingen te weten die over de Goddelijke Liefde en over de Goddelijke Wijsheid in de verhandeling daarover eerder zijn gezegd en 1-26 De hemel is niet vanuit enige engelen, van de aanvang geschapen, en de hel is niet vanuit enige duivel die als ‘engel des lichts’ geschapen en uit de hemel neergeworpen werd, maar zowel de hemel als de hel zijn vanuit het menselijk geslacht; de hemel vanuit hen die in de liefde van het goede 27-45 In de Christelijke wereld is het bekend dat God de Oneindige en de Eeuwige is, want in de Leer van de Drievuldigheid, die van Athanasius de naam heeft, wordt gezegd dat God de Vader oneindig, eeuwig en almachtig is, evenzo God de Zoon en God de Heilige Geest, en dat zij evenwel niet drie 46-69 De wetten van de Goddelijke Voorzienigheid zijn de mensen onbekend. 70 Het is een wet van de Goddelijke Voorzienigheid dat de mens vanuit het vrije volgens de rede zal handelen. 71-99 Het is de Wet van de Goddelijke Voorzienigheid dat de mens zoals vanuit zich de boze dingen als zonden in de uitwendige mens zal verwijderen, en dat zo en niet anders de Heer de boze dingen kan verwijderen in de innerlijke mens en dan tegelijk in de uitwendige. 100-128 Het is een wet van de Goddelijke Voorzienigheid dat de mens niet door uitwendige middelen zal worden gedwongen om te denken en te willen en dus zo om te geloven en lief te hebben die dingen die van de godsdienst zijn; maar dat de mens zichzelf daartoe zal leiden en soms zal dwingen. 129-153 Het is een Wet van de Goddelijke Voorzienigheid dat de mens uit de Heer vanuit de hemel geleid en geleerd zal worden, door het Woord, de Leer en de predikingen hieruit, en dit in alle schijn zoals uit zichzelf. 154-174 De natuurlijke mens die de Goddelijke Voorzienigheid niet gelooft, denkt bij zichzelf: wat is Goddelijke Voorzienigheid wanneer boze mensen tot ereposten worden verheven en schatten gewinnen meer dan de goede mens, en dat vele dergelijke dingen degenen gelukken die de Goddelijke Voorzienigheid 175-190 Er is niet iets zoals de eigen voorzichtigheid; het schijnt alleen dat die er is en ook schijnen moet of die er is; maar de Goddelijke Voorzienigheid is universeel omdat het is in de meest afzonderlijke dingen. 191-213 De Goddelijke Voorzienigheid beschouwt de eeuwige dingen en de tijdelijke dingen niet anders dan voor zoveel als die samenstemmen met de eeuwige. Dat de Goddelijke Voorzienigheid de eeuwige dingen beschouwt en de tijdelijke dingen niet anders dan voor zoveel als die één maken met de eeuwige, 214-220 De mens wordt niet innerlijk binnengelaten in de ware dingen van het geloof en in de goede dingen van de naastenliefde tenzij voor zoveel als hij daarin gehouden kan worden tot aan het einde van zijn leven. 221-233 De ‘wetten van de toelating’ zijn ook de wetten van de Goddelijke Voorzienigheid. 234-274 Boze dingen worden toegelaten ter wille van het einddoel en dit is de zaliging. Indien de mens in de liefde waarin hij geschapen is, geboren zou worden, zou hij niet in enig boze zijn, ja zelfs ook niet weten wat het boze is; want wie niet in het boze is geweest en vandaar niet in het boze is, 275-284 De Goddelijke Voorzienigheid is evenzeer bij de bozen als bij de goeden. 285-307 De Goddelijke Voorzienigheid eigent niemand het boze noch iemand het goede toe, maar de eigen voorzichtigheid eigent beide toe. Het wordt bijna door eenieder geloofd dat de mens denkt en wil vanuit zich en vandaar spreekt en handelt vanuit zich. 308-321 Elk mens kan hervormd worden en er is niet zoiets als een voorbeschikking. 322-330 De Heer kan niet handelen tegen de wetten van de Goddelijke Voorzienigheid, omdat daar tegen handelen zou zijn handelen tegen Zijn Goddelijke Liefde en tegen Zijn Goddelijke Wijsheid, en zo dus tegen Zichzelf. 331-340
Other New Christian Commentary

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided by our friends at Off The Left Eye, a project of the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: offthelefteye.com.


Does God Control Good Luck? - Swedenborg & Life

Are all the details of our lives really under God's constant care? What about luck, chance, and misfortune? We give you answers to these and other common sense questions about divine providence.


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl


Vertalen: