Ukudumisa Nokudumisa uNkulunkulu


Dit is een vertaling van: Glorifying and Praising God door New Christian Bible Study Staff

machine vertaald in isiZulu

Beschrijving:

“Babuya abelusi, bemdumisa, bembonga uNkulunkulu ngakho konke ababekuzwile nabakubonile, njengoba kwakukhulunyiwe kubo.

Aanmaakdatum: 2023

Credit: New Christian Bible Study machine translation team.

Auteursrechten: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licentie: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Zie voorwaarden

Over: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Voorgesteld Citaat:

Ukudumisa Nokudumisa uNkulunkulu. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Terug