George Washington en Thanksgiving

        | By New Christian Bible Study Staff (machine translated into Nederlands)
Washington Crossing the Delaware by Emanuel Leutze

Mensen associëren Abraham Lincoln met de Amerikaanse Thanksgiving-vakantie, en dat is waar; Lincoln deed een praktijk herleven die was gestart door de eerste president, George Washington. Het is interessant om de hoge morele, spirituele doelen te zien die Washington zag als de noodzakelijke onderbouwing van de nieuwe Verenigde Staten. Hier is de tekst:

Thanksgiving Proclamatie, 3 oktober 1789

Door de president van de Verenigde Staten van Amerika, een Proclamatie.

"Overwegende dat het de plicht is van alle Naties om de voorzienigheid van de Almachtige God te erkennen, zijn wil te gehoorzamen, dankbaar te zijn voor zijn voordelen en nederig zijn bescherming en gunst te smeken - en dat beide Kamers van het Congres mij door hun gezamenlijk comité hebben verzocht "het volk van de Verenigde Staten aan te bevelen een dag van publieke dankbaarheid en gebed in acht te nemen door met dankbare harten de vele signaalgunsten van de Almachtige God te erkennen, in het bijzonder door hen een kans te geven om op vreedzame wijze een regeringsvorm voor hun veiligheid en geluk op te zetten".

Daarom beveel ik aan en wijs ik donderdag 26 november aanstaande toe om door het Volk van deze Staten te worden gewijd aan de dienst van dat grote en glorieuze Wezen, dat de weldadige Auteur is van al het goede dat was, dat wil zeggen, of dat zal zijn, zodat we ons dan allemaal kunnen verenigen in het geven van onze oprechte en nederige dank aan hem voor zijn vriendelijke zorg en bescherming van het Volk van dit Land voordat ze een Natie werden - voor het signaal en de veelvuldige barmhartigheden, en de gunstige tussenposities van zijn Voorzienigheid die we in het verloop en de afloop van de late oorlog hebben ervaren - voor de grote mate van rust, verbondenheid en overvloed die we sindsdien hebben genoten - voor de vreedzame en rationele manier waarop we in staat zijn gesteld om regeringsconstituties op te stellen voor onze veiligheid en ons geluk, en in het bijzonder de nationale die nu de laatste tijd is ingesteld - voor de burgerlijke en religieuze vrijheid waarmee we gezegend zijn; en de middelen die we hebben om nuttige kennis te verwerven en te verspreiden; en in het algemeen voor alle grote en diverse gunsten die hij ons met genoegen heeft verleend.

en ook dat we ons dan verenigen in het meest nederige aanbieden van onze gebeden en smeekbeden aan de grote Heer en Heerser van Naties en hem smeken om onze nationale en andere overtredingen te vergeven - om ons allen, of het nu in openbare of privé-stations is, in staat te stellen onze verschillende en relatieve taken goed en stipt uit te voeren - om onze nationale regering een zegen te geven aan alle mensen, door voortdurend een regering van wijsheid, rechtvaardig te zijn, en grondwettelijke wetten, discreet en trouw uitgevoerd en gehoorzaamd, om alle Soevereinen en Naties te beschermen en te leiden (vooral die welke ons vriendelijkheid hebben geschonken) en om hen te zegenen met goed bestuur, vrede en overeenstemming - om de kennis en de praktijk van ware religie en deugd te bevorderen, en de toename van de wetenschap onder hen en ons - en in het algemeen om aan de hele Mensheid een mate van temporele welvaart te geven die hij alleen weet dat hij het beste is.

Gegeven onder mijn hand in de stad New-York de derde dag van oktober in het jaar van onze Heer 1789.

George Washington

Bron van de tekst: "Thanksgiving Proclamation, 3 oktober 1789," Founders Online, Nationaal Archief, laatst gewijzigd op 29 juni 2017, http://founders.archives.gov/documents/Washington/05-04-02-0091. De originele bron: The Papers of George Washington, Presidential Series, vol. 4, 8 september 1789 - 15 januari 1790, red. Dorothy Twohig. Charlottesville: Universiteitspers van Virginia, 1993, pp. 131-132.]