Echtelijke Liefde #91

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 535  
  

91. Dat de vrouw echter wordt geboren om een vorm van de wil te zijn, maar een wilsvorm uit het verstandelijke van de man, of wat hetzelfde is, om de liefde van de wijsheid van de man te zijn, omdat zij door de wijsheid van hem is gevormd, zie de nrs. 88, 89, kan ook vaststaan uit de aandoening van een vrouw, haar streven, haar zeden en uit haar vorm.

Uit de aandoening van een vrouw: dat zij is de aandoening van liefhebben de wetenschap, het inzicht en de wijsheid, maar niet in haar zelf, maar in de man en op die wijze de man; niet immers kan de man worden liefgehad vanwege de vorm alleen dat hij zoals een mens verschijnt, maar vanwege de gave die in hem is, die maakt dat hij mens is.

Uit haar streven: dat dat gericht is op zulke dingen die tot de handwerken behoren en breien, naaien en haken worden genoemd en met andere namen, en dienen ter versiering en om zich te tooien en om haar schoonheid te verhogen; en bovendien op de verschillende werkzaamheden die de huiselijke worden genoemd en die zich aansluiten bij de werkzaamheden van de mannen, die zoals is gezegd, de bezigheden buitenshuis worden genoemd.

Deze dingen hebben zij uit de neiging tot het huwelijk, opdat zij vrouwen-echtgenoten worden en zo één met de mannen-echtgenoten.

Dat het ook verschijnt uit de zeden en de vorm is zonder ontvouwing duidelijk.

  
/ 535  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl