Echtelijke Liefde #60

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 535  
  

60. II. Dat de oorsprong van die liefde is uit het huwelijk van het goede en het ware.

Dat alle dingen in het heelal betrekking hebben op het goede en het ware, wordt erkend door elk mens met inzicht, omdat het een universele waarheid is.

Dat ook in alle en de afzonderlijke dingen van het heelal het goede is verbonden met het ware en het ware met het goede, kan niet anders dan erkend worden, omdat dit ook een universele waarheid is die samenhangt met de andere.

De oorzaak waarom alle dingen in het heelal betrekking hebben op het goede en het ware en wederkerig, is deze dat elk van beide voortgaat uit de Heer en zij gaan uit Hem voort als één.

Die twee dingen die uit de Heer voortgaan zijn: Liefde en Wijsheid, omdat deze Hijzelf en dus uit Hemzelf zijn; en alle dingen die van de liefde zijn, worden de goede dingen genoemd en alle dingen die van de wijsheid zijn, worden de ware dingen genoemd; en omdat uit Hem als de Schepper die twee voortgaan, zo volgt dat in alle geschapen dingen die twee zijn.

Dit kan worden toegelicht door de warmte en het licht die voortgaan uit de zon; hieruit zijn alle dingen van de aarde; zij ontspruiten immers naar gelang van hun aanwezigheid en naar gelang van hun verbinding; en de natuurlijke warmte stemt overeen met de geestelijke warmte, namelijk de liefde; en het natuurlijk licht stemt overeen met het geestelijk licht, namelijk de wijsheid.

  
/ 535  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl