Echtelijke Liefde #324

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 535  
  

324. VII. Dat de verscheidenheden en de diversiteiten van deze huwelijken ten aanzien van de liefde en de bijbehorende eigenschappen elk getal te boven gaan.

Er is van alle dingen een oneindige verscheidenheid en er is eveneens een oneindige diversiteit; onder de verscheidenheden wordt hier verstaan die tussen de dingen die van één geslacht of van één soort zijn en verder ook tussen de geslachten en tussen de soorten; maar onder diversiteiten wordt hier verstaan die tussen de dingen die in het tegengestelde zijn.

Ons idee ten aanzien van de onderscheiding van verscheidenheden en diversiteiten, kan worden toegelicht door het volgende: de engelenhemel, die als één samenhangt, is in een oneindige verscheidenheid; er is daar niet één die volstrekt eender is aan een ander, niet naar de ziel en het gemoed, noch naar aandoening en doorvatting en daaruit de gedachten, noch naar neiging en daaruit de bedoelingen en ook niet naar de klank van de spraak, de aangezichten, de lichamen, de gebaren, de gang en meer dingen.

Toch, hoewel zij myriaden van myriaden zijn, zijn zij en worden zij door de Heer geordend tot één vorm, waarin volledige eensgezindheid en eenstemmigheid is, die niet bestaanbaar zou zijn als niet door Eén alleen, al die verscheidenheden, werden geleid op universele en op afzonderlijke wijze; deze dingen zijn het die wij hier onder verscheidenheden verstaan.

Maar onder diversiteiten verstaan wij de tegengestelde dingen van die verscheidenheden, die er zijn in de hel; allen immers en de afzonderlijken daar zijn lijnrecht tegenovergesteld aan degenen die in de hemel zijn; en de hel die uit hen bestaat, wordt als één samengehouden door de verscheidenheden onder elkaar geheel en al tegengesteld aan de verscheidenheden in de hemel, dus door voortdurende diversiteiten.

Hieruit staat vast wat met de oneindige verscheidenheid en wat met de oneindige diversiteit wordt verstaan.

Hetzelfde is het geval met het huwelijk, namelijk dat er een oneindige verscheidenheid is bij hen die in de echtelijke liefde zijn en een oneindige verscheidenheid tussen hen die in een losbandige liefde zijn; en vandaar dat er oneindige diversiteiten zijn tussen dezen en de eerdergenoemden.

Hieruit volgt dit besluit dat de verscheidenheden en de diversiteiten in de huwelijken van welk geslacht en soort dan ook, hetzij van een jongeman en een maagd, hetzij van een jongeman met een weduwe, hetzij van een weduwnaar met een maagd, hetzij van een weduwnaar met een weduwe, elk getal te boven gaan.

Wie kan de oneindigheid in getallen verklaren?

  
/ 535  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl