Echtelijke Liefde #158

Study this Passage

        
/ 535  
  

158. II. Dat de echtelijke liefde de twee zielen en vandaar de twee gemoederen tot één verbindt.

Ieder mens bestaat uit een ziel, een gemoed en een lichaam; de ziel is het binnenste van hem, het gemoed het middelste en het lichaam is het laatste van hem.

Omdat de ziel het binnenste van de mens is, is zij van oorsprong hemels en omdat het gemoed het middelste van hem is, is dat van oorsprong geestelijk en omdat het lichaam het laatste is, is dit van oorsprong natuurlijk.

De dingen die van oorsprong hemels zijn en de dingen die van oorsprong geestelijk zijn, zijn niet in de ruimte, maar zij zijn in schijnbaarheden van ruimte.

Dit is eveneens bekend in de wereld en daarom zegt men dat met betrekking tot geestelijke dingen niet kan worden gesproken van uitbreiding van plaats.

Daar dus ruimten schijnbaarheden zijn, zijn ook de afstanden en de tegenwoordigheden schijnbaarheden.

Dat de schijnbaarheden van afstanden en tegenwoordigheden in de geestelijke wereld zijn volgens de bloedverwantschappen, de families en de aanverwantschappen van de liefde, is in betreffende werkjes over die wereld meermalen op gewezen en bevestigd.

Dit is gezegd opdat men zal weten dat de zielen en het gemoed van de mensen niet in de ruimte zijn zoals hun lichamen, omdat zij, zoals eerder gezegd, van oorsprong hemels en geestelijk zijn; en dat zij, omdat zij niet in de ruimte zijn, als tot één kunnen worden verbonden, hoewel niet tegelijk met hun lichamen.

Dit vindt vooral plaats tussen de echtelieden die elkaar wederzijds innigst liefhebben.

Maar omdat de vrouw is uit de man en die verbinding een soort hereniging is, kan men uit de rede zien dat het niet is een verbinding tot één, maar een aansluiting, naburig en nabij volgens de liefde en wel tot het aanraken toe bij hen die in de waarlijk echtelijke liefde zijn.

Deze aansluiting kan geestelijke samenwoning worden genoemd en deze bestaat bij de echtelieden die elkaar teder liefhebben, hoezeer zij ook met het lichaam van elkaar verwijderd zijn.

Er bestaan verscheidene bewijsstukken van de ondervinding, ook in de natuurlijke wereld, die deze dingen bevestigen.

Hieruit blijkt dat de echtelijke liefde de twee zielen en gemoederen tot één verbindt.

  
/ 535  
  
   Study this Passage

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, 2017, op www.swedenborg.nl


Vertalen: