Doctrina Vitae pro Nova Hierosolyma #88

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 114  
  

Doctrina Vitae pro Nova Hierosolyma (Origineel)


88. Quoniam mendacium et veritas sunt duo opposita, sequitur, quod quantum quis fugit mendacium ut peccatum, tantum amet veritatem.

Leverneslära för Nya Jerusalem (Manby)


88. Enär lögn och sanning är två motsatta saker, så följer, att så mycket någon flyr lögnen såsom synd, så mycket älskar han sanningen.

  
/ 114