Over het Woord (Janssens vertaling)


Dit is een vertaling van: De Verbo door Emanuel Swedenborg

Het originele werk werd niet door de auteur gepubliceerd.

Vertaald naar Nederlands


Beschrijving:

This is a pre-cursor draft of "The Sacred Scripture". It outlines the way that the Divine communicates with us in the Word via its inner meaning.

Over deze vertaling:

Dit is een pre-cursor ontwerp van "De Heilige Schrift". Het schetst de manier waarop het Goddelijke met ons communiceert in het Woord via zijn innerlijke betekenis.


Voorgesteld Citaat:

Over het Woord (Janssens vertaling). [Written in 1762, not published by the author.] Translated. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back

Vertalen: