Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #1079

Hemelse Verborgenheden - Genesis, Exodus      

Study this Passage

Ga naar sectie / 10837  

← Vorige   Volgende →

1079. Dat de woorden ‘hij zag zijn vaders naaktheid’ betekenen, dat hij de dwalingen en verkeerdheden opmerkte, blijkt uit de betekenis van de naaktheid, waaromtrent kort tevoren en voorts eerder in de nrs. 213, 214 is aangetoond, dat zij het boze en het verkeerde is. Hier worden zij, die in het van de naastenliefde gescheiden geloof zijn, door Cham beschreven, namelijk, dat hij zijn vaders naaktheid, dat wil zeggen, diens dwalingen en verkeerdheden opmerkte; zij, die van dien aard zijn, zien niets anders bij de mens. Anders is het daarentegen gesteld met hen, die in het geloof van de naastenliefde zijn; dezen merken de goedheden op, en wanneer zij boosheden en valsheden zien, verontschuldigen zij die, en als zij kunnen, trachten zij ze bij de ander te verbeteren, zoals hier gezegd wordt van Sem en Jafet. Waar geen naastenliefde is, is eigenliefde, bijgevolg haat tegen allen, die hen niet begunstigen; vandaar komt het, dat zij bij de naaste alleen diens boze zien, en wanneer zij iets goeds zien, nemen zij het op alsof het niet goed was, of duiden het ten kwade. Geheel anders is het gesteld met hen, die in de naastenliefde zijn. Hieraan zijn deze twee soorten te onderkennen: vooral wanneer zij in het andere leven komen, treedt bij hen, die in geen naastenliefde zijn, een gevoel van haat in elke bijzonderheid aan de dag; eenieder willen zij onderzoeken, ja zelfs oordelen, en niets begeren zij meer, dan het kwaad bloot te leggen, en zijn steeds daarop uit te veroordelen, te straffen en te martelen; daarentegen zien zij, die in de naastenliefde zijn, nauwelijks het boze van een ander, maar merken al diens goedheden en waarheden op, en de dingen die boos en vals zijn, leggen zij ten goede uit; van dien aard zijn alle engelen, hetgeen zij van de Heer hebben, die al het boze ten goede buigt.

(Referenties: Hemelse Verborgenheden 213-214)


Ga naar sectie / 10837  

← Vorige   Volgende →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 376


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: swedenborg.com.


What Happened After Noah Got Drunk? - Swedenborg & Life Live

The Bible has some strange stories. In this episode, we dig into the time Noah got drunk after surviving the flood and ends up cursing his grandson Canaan for Ham's actions. We unpack the spiritual nourishment hidden deep in the literal tale.

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Jesus Washes the Disciples' Feet
In washing the disciples' feet Jesus showed His unconditional love for humankind. His example shows us leadership qualities to strive for.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Prayer of Saint Francis Door Handle Sign
This decorative door handle sign reminds you that you can forgive and focus on the good in other people. Read and reflect on a passage from the Heavenly Doctrines for the New Church and on the Prayer of Saint Francis.
Activity | Ages over 15

 The Woman Taken in Adultery
A woman accused of committing adultery was brought to Jesus by a mob armed with stones and threatening her life. When do we arm ourselves with true ideas from the Word of God with the intention of using them to judge others?
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 What Is Charity?
New Church teachings extend the idea of charity, making it more than compassionate actions towards others.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl


Vertalen: