Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #1055

Study this Passage

        
/ 10837  
  

1055. Dat de woorden ‘om te gedenken aan het eeuwig verbond’ betekenen, opdat de Heer bij hem tegenwoordig kan zijn in de naastenliefde, blijkt uit hetgeen over de betekenis van het verbond boven gezegd en aangetoond is, namelijk dat geen ander verbond eeuwig is, dan de liefde tot de Heer en de liefde jegens de naaste; dat verbond is eeuwig, daar het van eeuwigheid tot eeuwigheid is. De gehele hemel, ja de hele natuur berust op liefde, want in de natuur bestaat hoegenaamd niets met de een of andere vereniging of verbinding, dat zijn oorsprong niet ontleent aan de liefde, of het nu bezield dan wel onbezield is, want al het natuurlijke ontstaat uit het geestelijke, en het geestelijke uit het hemelse, zoals boven gezegd is; vandaar is in alles en in elk ding afzonderlijk liefde of iets dat aan de liefde gelijk is, geplant; alleen bij de mens is geen liefde, maar het tegenovergestelde, daar de mens de orde van de natuur in zichzelf vernietigd heeft; wanneer hij echter wedergeboren, of wederom in de orde hersteld kan worden, en de wederkerige liefde ontvangen, vindt het verbond of de verbinding door middel van de naastenliefde plaats, waarvan hier sprake is.

(Referenties: Genesis 9:16)

  
/ 10837  
  
   Study this Passage
Table of Contents
INHOUD. 6 GENESIS - TWEEDE HOOFDSTUK. 67 INHOUD. 190 INHOUD 324 INHOUD. 460 INHOUD 554 INHOUD 701 INHOUD. 832 INHOUD 971 INHOUD 1130 INHOUD 1279 INHOUD 1401 INHOUD 1535 INHOUD 1651 INHOUD 1778 GENESIS ZESTIENDE HOOFDSTUK 1886 INHOUD 1985 INHOUD 2136 INHOUD 2312 INHOUD 2496 INHOUD 2610 GENESIS 22:1-24 2764 INHOUD 2901 INHOUD 3012 INHOUD 3230 INHOUD 3357 INHOUD 3490 INHOUD 3656 DE INHOUD 3758 INHOUD In het voorafgaande hoofdstuk werd door de vier zonen van Jakob uit Lea gehandeld over de staat van de Kerk of van de mens die een Kerk wordt, ten aanzien van de opklimming vanuit het ware dat van het geloof is, tot het goede dat van de liefde is; in dit hoofdstuk wordt door de zonen 3902 DE INHOUD 4061 DE INHOUD 4232 DE INHOUD 4336 DE INHOUD 4425 Dit hoofdstuk gaat in de interne zin in op hoe al het andere in het Natuurlijke van de Heer Goddelijk werd gemaakt, de innerlijke aspecten van het Natuurlijke die nu door God 'Goddelijk wezen' werden gemaakt. 4536 DE INHOUD 4639 DE INHOUD 4665 DE INHOUD 4811 DE INHOUD 4960 INHOUD 5072 DE INHOUD 5191 GENESIS – TWEEENVEERTIGSTE HOOFDSTUK 5397 DE INHOUD 5574 DE INHOUD 5728 INHOUD 5867 INHOUD 5994 INHOUD 6059 DE INHOUD 6216 INHOUD 6328 INHOUD 6497 HOOFDSTUK 1 6634 HOOFDSTUK 2 6713 HOOFDSTUK 3 6825 INHOUD 6939 HOOFDSTUK 5 7087 HOOFDSTUK 6 7183 HOOFDSTUK 7 7264 HOOFDSTUK 8 7378 HOOFDSTUK 9 7495 HOOFDSTUK 10 7628 HOOFDSTUK 11 7763 HOOFDSTUK 12 7822 HOOFDSTUK 13 8038 HOOFDSTUK 14 8125 HOOFDSTUK 15 8258 HOOFDSTUK 16 8395 HOOFDSTUK 17 8554 HOOFDSTUK 18 8641 HOOFDSTUK 19 8748 HOOFDSTUK 20 8859
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 595, 701


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Other New Christian Commentary


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl


Vertalen: