Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #1055

Hemelse Verborgenheden - Genesis, Exodus      

Study this Passage

Ga naar sectie / 10837  

← Vorige   Volgende →

1055. Dat de woorden ‘om te gedenken aan het eeuwig verbond’ betekenen, opdat de Heer bij hem tegenwoordig kan zijn in de naastenliefde, blijkt uit hetgeen over de betekenis van het verbond boven gezegd en aangetoond is, namelijk dat geen ander verbond eeuwig is, dan de liefde tot de Heer en de liefde jegens de naaste; dat verbond is eeuwig, daar het van eeuwigheid tot eeuwigheid is. De gehele hemel, ja de hele natuur berust op liefde, want in de natuur bestaat hoegenaamd niets met de een of andere vereniging of verbinding, dat zijn oorsprong niet ontleent aan de liefde, of het nu bezield dan wel onbezield is, want al het natuurlijke ontstaat uit het geestelijke, en het geestelijke uit het hemelse, zoals boven gezegd is; vandaar is in alles en in elk ding afzonderlijk liefde of iets dat aan de liefde gelijk is, geplant; alleen bij de mens is geen liefde, maar het tegenovergestelde, daar de mens de orde van de natuur in zichzelf vernietigd heeft; wanneer hij echter wedergeboren, of wederom in de orde hersteld kan worden, en de wederkerige liefde ontvangen, vindt het verbond of de verbinding door middel van de naastenliefde plaats, waarvan hier sprake is.

(Referenties: Genesis 9:16)

Ga naar sectie / 10837  

← Vorige   Volgende →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 595, 701


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Other New Christian Commentary

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2017 op www.swedenborg.nl


Vertalen: