Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #761

Study this Passage

        
/ 10837  
  

761. Er is reeds eerder gezegd, dat de geestelijke verzoeking bij de mens een strijd van de kwade geesten met de engelen is, die bij de mens zijn, en dat deze strijd gewoonlijk in zijn geweten gevoeld wordt. Over die strijd moet men verder weten, dat de engelen de mens voortdurend verdedigen en de boosheden afwenden, waarmee de kwade geesten hem belagen; ook verontschuldigen zij zelfs de dingen, die bij de mens vals en boos zijn, want zij weten zeer wel, vanwaar die valsheden en boosheden komen, namelijk van de kwade geesten en genieën; de mens brengt uit zichzelf nooit enige valsheid en kwaadheid voort, maar het zijn de bij hem vertoevende kwade geesten, die dit voortbrengen en tevens de mens laten geloven dat het uit hemzelf voortkomt. Van dien aard is hun kwaadaardigheid, ja nog erger; op het ogenblik dat zij op hem inwerken en hem dat geloof bijbrengen, klagen ze hem ook nog aan en verdoemen hem, hetgeen ik met vele ondervindingen bevestigen kan. Een mens, die geen geloof in de Heer heeft, kan er niet toe gebracht worden te geloven, dat het kwade niet van hemzelf is, en daarom eigent hij zich het kwade ook toe, en wordt gelijk aan die kwade geesten, die bij hem zijn. Zo is het dus met de mens gesteld; daar de engelen dit weten, verontschuldigen zij ook gedurende de verzoekingen van de wedergeboorte, de valsheden en boosheden bij de mens; anders zou hij bezwijken, daar bij de mens niets dan het kwade is en het valse daaruit, zodat hij louter een opeenstapeling en een samenspel van boosheden is en van valsheden daaruit.

(Referenties: Genesis 7:12)

  
/ 10837  
  
   Study this Passage
Table of Contents
INHOUD. 6 GENESIS - TWEEDE HOOFDSTUK. 67 INHOUD. 190 INHOUD 324 INHOUD. 460 INHOUD 554 INHOUD 701 INHOUD. 832 INHOUD 971 INHOUD 1130 INHOUD 1279 INHOUD 1401 INHOUD 1535 INHOUD 1651 INHOUD 1778 GENESIS ZESTIENDE HOOFDSTUK 1886 INHOUD 1985 INHOUD 2136 INHOUD 2312 INHOUD 2496 INHOUD 2610 GENESIS 22:1-24 2764 INHOUD 2901 INHOUD 3012 INHOUD 3230 INHOUD 3357 INHOUD 3490 INHOUD 3656 DE INHOUD 3758 INHOUD In het voorafgaande hoofdstuk werd door de vier zonen van Jakob uit Lea gehandeld over de staat van de Kerk of van de mens die een Kerk wordt, ten aanzien van de opklimming vanuit het ware dat van het geloof is, tot het goede dat van de liefde is; in dit hoofdstuk wordt door de zonen 3902 DE INHOUD 4061 DE INHOUD 4232 DE INHOUD 4336 DE INHOUD 4425 Dit hoofdstuk gaat in de interne zin in op hoe al het andere in het Natuurlijke van de Heer Goddelijk werd gemaakt, de innerlijke aspecten van het Natuurlijke die nu door God 'Goddelijk wezen' werden gemaakt. 4536 DE INHOUD 4639 DE INHOUD 4665 DE INHOUD 4811 DE INHOUD 4960 INHOUD 5072 DE INHOUD 5191 GENESIS – TWEEENVEERTIGSTE HOOFDSTUK 5397 DE INHOUD 5574 DE INHOUD 5728 INHOUD 5867 INHOUD 5994 INHOUD 6059 DE INHOUD 6216 INHOUD 6328 INHOUD 6497 HOOFDSTUK 1 6634 HOOFDSTUK 2 6713 HOOFDSTUK 3 6825 INHOUD 6939 HOOFDSTUK 5 7087 HOOFDSTUK 6 7183 HOOFDSTUK 7 7264 HOOFDSTUK 8 7378 HOOFDSTUK 9 7495 HOOFDSTUK 10 7628 HOOFDSTUK 11 7763 HOOFDSTUK 12 7822 HOOFDSTUK 13 8038 HOOFDSTUK 14 8125 HOOFDSTUK 15 8258 HOOFDSTUK 16 8395 HOOFDSTUK 17 8554 HOOFDSTUK 18 8641 HOOFDSTUK 19 8748 HOOFDSTUK 20 8859
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 2819, 4274, 4307, 8131

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 197


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided by our friends at Off The Left Eye, a project of the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: offthelefteye.com.


The Reality of Heaven and Hell with Howard Storm - Swedenborg and Life

Few NDE reports include accounts of both heaven and hell. Emanuel Swedenborg and Howard Storm reportedly experienced both and there’s much to learn!


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl


Vertalen: