Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #6493

Study this Passage

        
/ 10837  
  

6493. Vaak heb ik met geesten over het lot gesproken, dat in de wereld als een toeval verschijnt, omdat men niet weet waar het vandaan is; en omdat men dit niet weet, ontkennen sommigen dat het bestaat. Toen mij iets zodanigs, dus als toevallig, overkwam, werd door de engelen gezegd dat het was voorgevallen omdat zulke geesten aanwezig waren en wanneer het een boze toevalligheid was, dat dan de sfeer van zulke boze geesten de overhand had. De boze geesten hebben ook met hun kunsten uitgevonden om een sfeer voort te brengen waar vanuit rampspoedige gebeurtenissen voorvielen, die volledig verschenen alsof ze bij toeval plaatsvonden. En er werd verder gezegd dat alle dingen, ja zelfs de allerminste, tot de minste van de minste dingen toe, door de Voorzienigheid van de Heer worden geleid, tot zelfs ten aanzien van de voetstappen zelf toe; en dat wanneer iets zodanigs dat daarmee in strijd is, de overhand heeft, rampspoedige dingen voorvallen; en het werd door hen bevestigd dat er niet enig toeval bestaat; en dat het schijnbaar toevallige of het lot de Voorzienigheid in het laatste van de orde is, waarin alle dingen zich betrekkelijk onbestendig gedragen.

  
/ 10837  
  
   Study this Passage
Table of Contents
INHOUD. 6 GENESIS - TWEEDE HOOFDSTUK. 67 INHOUD. 190 INHOUD 324 INHOUD. 460 INHOUD 554 INHOUD 701 INHOUD. 832 INHOUD 971 INHOUD 1130 INHOUD 1279 INHOUD 1401 INHOUD 1535 INHOUD 1651 INHOUD 1778 GENESIS ZESTIENDE HOOFDSTUK 1886 INHOUD 1985 INHOUD 2136 INHOUD 2312 INHOUD 2496 INHOUD 2610 GENESIS 22:1-24 2764 INHOUD 2901 INHOUD 3012 INHOUD 3230 INHOUD 3357 INHOUD 3490 INHOUD 3656 DE INHOUD 3758 INHOUD In het voorafgaande hoofdstuk werd door de vier zonen van Jakob uit Lea gehandeld over de staat van de Kerk of van de mens die een Kerk wordt, ten aanzien van de opklimming vanuit het ware dat van het geloof is, tot het goede dat van de liefde is; in dit hoofdstuk wordt door de zonen 3902 DE INHOUD 4061 DE INHOUD 4232 DE INHOUD 4336 DE INHOUD 4425 Dit hoofdstuk gaat in de interne zin in op hoe al het andere in het Natuurlijke van de Heer Goddelijk werd gemaakt, de innerlijke aspecten van het Natuurlijke die nu door God 'Goddelijk wezen' werden gemaakt. 4536 DE INHOUD 4639 DE INHOUD 4665 DE INHOUD 4811 DE INHOUD 4960 INHOUD 5072 DE INHOUD 5191 GENESIS – TWEEENVEERTIGSTE HOOFDSTUK 5397 DE INHOUD 5574 DE INHOUD 5728 INHOUD 5867 INHOUD 5994 INHOUD 6059 DE INHOUD 6216 INHOUD 6328 INHOUD 6497 HOOFDSTUK 1 6634 HOOFDSTUK 2 6713 HOOFDSTUK 3 6825 INHOUD 6939 HOOFDSTUK 5 7087 HOOFDSTUK 6 7183 HOOFDSTUK 7 7264 HOOFDSTUK 8 7378 HOOFDSTUK 9 7495 HOOFDSTUK 10 7628 HOOFDSTUK 11 7763 HOOFDSTUK 12 7822 HOOFDSTUK 13 8038 HOOFDSTUK 14 8125 HOOFDSTUK 15 8258 HOOFDSTUK 16 8395 HOOFDSTUK 17 8554 HOOFDSTUK 18 8641 HOOFDSTUK 19 8748 HOOFDSTUK 20 8859
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus 7007, 7147, 7406, 7573, 8046, 8281, 8495, 9010, 9223, 9276, 9400, 9682, 10030

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 276, 277


   Parallel Passages:

Spiritual Experiences 4562


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided by our friends at Off The Left Eye, a project of the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: offthelefteye.com.


Does God Control Good Luck? - Swedenborg & Life

Are all the details of our lives really under God's constant care? What about luck, chance, and misfortune? We give you answers to these and other common sense questions about divine providence.

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Prayers for Children: Trusting in the Lord
Activity | Ages 7 - 14

 True Freedom
Nothing is more important to the Lord than human freedom. Freedom to choose good or evil is one kind of freedom, but true freedom is experienced once a person chooses to be led by the Lord.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl


Vertalen: