Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #6479

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 10837  
  

6479. Geesten die niet zo rechtschapen waren en die enige tijd bij mij waren, wierpen aanhoudend twijfel vanuit de begoochelingen van de zinnen in tegen dit punt, dat alle dingen kunnen invloeien uit één bron en dus uit de Heer; maar er werd tot hen gezegd dat zoveel twijfels niet binnen korte tijd konden worden verwijderd; de oorzaak hiervan is de begoochelingen van de zinnen, die eerst uiteen moeten worden geslagen en ook met als oorzaak van de onbekende dingen, die talloos zijn en eerst moeten worden geweten; ja zelfs dat de twijfels bij hen die in het ontkennende zijn, dat wil zeggen, bij wie het ontkennende universeel regeert, geenszins kunnen worden verwijderd, want bij hen geldt één bedenking zwaarder dan duizend bevestigingen; één bedenking immers is zoals een vlak voor de pupil van het oog gebracht zandkorreltje, dat, hoewel het maar één enkel korreltje is en heel klein, toch het gehele gezicht wegneemt; zij die daarentegen in het bevestigende zijn, dat wil zeggen, bij wie het bevestigende universeel regeert, verwerpen de bedenkingen vanuit de begoochelingen, die tegen de waarheden zijn en indien er enige dingen zijn die zij niet vatten dan werpen zij die terzijde en zeggen dat zij die nog niet verstaan en blijven niettemin in het geloof van de waarheid. Maar die geesten gaven aan deze zaken slechts weinig aandacht, omdat zij in het ontkennende waren.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl