Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #6467

Study this Passage

        
/ 10837  
  

6467. Daaruit blijkt dat nooit enig mens het leven uit zich heeft en dus ook niet uit zich kan denken en willen, want het leven van de mens bestaat in denken en willen; er is immers een enig leven, namelijk dat van de Heer, dat invloeit in allen, maar verschillend wordt opgenomen en wel volgens de hoedanigheid die de mens over zijn ziel heeft gebracht door het leven in de wereld; vandaar worden bij de bozen de goede en ware dingen verkeerd in boze en valse dingen, maar bij de goede mens worden de goede dingen als goede dingen en de ware dingen als waarheden opgenomen; dit kan worden vergeleken met het licht dat uit de zon invloeit in de objecten; dit wordt in de objecten omgevormd en geschakeerd op verschillende wijze, volgens de vorm van de delen en vandaar verkeerd in, of droevige of vreugdevolle kleuren, dus volgens het hoedanige; eender brengt de mens, terwijl hij in de wereld leeft, over de zuiverste substanties, die van zijn innerlijk zijn, een hoedanigheid, volgens welke het leven van de Heer wordt opgenomen. Men moet weten dat het leven uit de Heer het leven van de liefde jegens het algehele menselijke geslacht is.

  
/ 10837  
  
   Study this Passage
Table of Contents
INHOUD. 6 GENESIS - TWEEDE HOOFDSTUK. 67 INHOUD. 190 INHOUD 324 INHOUD. 460 INHOUD 554 INHOUD 701 INHOUD. 832 INHOUD 971 INHOUD 1130 INHOUD 1279 INHOUD 1401 INHOUD 1535 INHOUD 1651 INHOUD 1778 GENESIS ZESTIENDE HOOFDSTUK 1886 INHOUD 1985 INHOUD 2136 INHOUD 2312 INHOUD 2496 INHOUD 2610 GENESIS 22:1-24 2764 INHOUD 2901 INHOUD 3012 INHOUD 3230 INHOUD 3357 INHOUD 3490 INHOUD 3656 DE INHOUD 3758 INHOUD In het voorafgaande hoofdstuk werd door de vier zonen van Jakob uit Lea gehandeld over de staat van de Kerk of van de mens die een Kerk wordt, ten aanzien van de opklimming vanuit het ware dat van het geloof is, tot het goede dat van de liefde is; in dit hoofdstuk wordt door de zonen 3902 DE INHOUD 4061 DE INHOUD 4232 DE INHOUD 4336 DE INHOUD 4425 Dit hoofdstuk gaat in de interne zin in op hoe al het andere in het Natuurlijke van de Heer Goddelijk werd gemaakt, de innerlijke aspecten van het Natuurlijke die nu door God 'Goddelijk wezen' werden gemaakt. 4536 DE INHOUD 4639 DE INHOUD 4665 DE INHOUD 4811 DE INHOUD 4960 INHOUD 5072 DE INHOUD 5191 GENESIS – TWEEENVEERTIGSTE HOOFDSTUK 5397 DE INHOUD 5574 DE INHOUD 5728 INHOUD 5867 INHOUD 5994 INHOUD 6059 DE INHOUD 6216 INHOUD 6328 INHOUD 6497 HOOFDSTUK 1 6634 HOOFDSTUK 2 6713 HOOFDSTUK 3 6825 INHOUD 6939 HOOFDSTUK 5 7087 HOOFDSTUK 6 7183 HOOFDSTUK 7 7264 HOOFDSTUK 8 7378 HOOFDSTUK 9 7495 HOOFDSTUK 10 7628 HOOFDSTUK 11 7763 HOOFDSTUK 12 7822 HOOFDSTUK 13 8038 HOOFDSTUK 14 8125 HOOFDSTUK 15 8258 HOOFDSTUK 16 8395 HOOFDSTUK 17 8554 HOOFDSTUK 18 8641 HOOFDSTUK 19 8748 HOOFDSTUK 20 8859
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 7147, 7406, 7573, 8046, 8495, 9223, 9276, 9400, 9682, 10030, 10203

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 277, 278


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided courtesy of our friends at the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: swedenborg.com.


The Effect of Gratitude - Swedenborg and Life

Neurological, social, and spiritual benefits. How does a simple act of gratitude provide all these benefits and more?


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl


Vertalen: