Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #6128

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 10837  
  

6128. En hij voorzag hen van brood voor al hun vee; dat dit de ondersteuning betekent door de invloeiing van het goede uit het innerlijke, staat vast uit de betekenis van voorzien van brood of brood geven aan hen, namelijk de ondersteuning van het geestelijk leven, waarover eerder in nr. 6118;

uit de betekenis van het vee, namelijk het goede van het ware, nr. 6126;

en uit de uitbeelding van Jozef, die hen voorzag, namelijk het innerlijke, waarover eerder; dat het is door de invloeiing van het goede uit het innerlijke, volgt hieruit, omdat alle ondersteuning van het geestelijk leven in het natuurlijke plaatsvindt door de invloeiing uit het innerlijke, dat wil zeggen, door het Innerlijke uit de Heer. Omdat zo vaak van invloeiing wordt gesproken en misschien weinigen weten wat daaronder wordt verstaan, moet het daarom worden gezegd; wat invloeiing is, kan blijken uit een vergelijking met zulke dingen in de natuur die invloeien, zoals vanuit de invloeiing van warmte uit de zon in alle dingen van de aarde, vanwaar het plantenleven komt en uit de invloeiing van het licht in dezelfde objecten, vanwaar datgene is dat aan het plantenleven bijstand verleent; en bovendien zijn daaruit de kleuren en de schoonheid; eender uit de invloeiing van de warmte in de omvang van ons lichaam en verder van het licht in het oog; evenzo uit de invloeiing van het geluid in het oor enzovoort; daaruit kan men begrijpen wat de Invloeiing van het Leven uit de Heer is, Die de Zon van de hemel is, uit Wie de warmte is die de Liefde is en het geestelijk licht dat het Geloof is; de Invloeiing zelf wordt ook duidelijk gevoeld; de hemelse warmte immers, die de liefde is, maakt de levenswarmte die in de mens is en het hemelse licht, dat het geloof is, maakt het verstandelijke licht dat in de mens is; maar die worden gevarieerd volgens de opneming ervan.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl