Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #5774

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 10837  
  

5774. En ieder laadde op zijn ezel en zij keerden weder naar de stad; dat dit betekent dat uit het zinlijke de ware dingen in de wetenschappelijke dingen werden teruggebracht, staat vast uit de betekenis van de ezel, namelijk het wetenschappelijke, nr. 5492;

dat op hem laden is terugbrengen uit de zinlijke dingen, komt omdat het hun reiszak doen nederdalen ter aarde, wordt aangeduid de dingen die in het natuurlijke zijn, brengen tot aan de zinlijke dingen toe, nr. 5767; hem van daar opheffen is hier laden; uit de betekenis van de stad, namelijk het leerstellig ware, waarover de nrs. 402, 2449, 2943, 3216. Wat het is, uit het zinlijke de ware dingen in de wetenschappelijke dingen terugbrengen, moet in het kort worden ontvouwd: iets anders zijn de zinlijke dingen en iets anders de wetenschappelijke dingen en iets anders de ware dingen; zij volgen elkaar wederzijds op; uit de zinlijke dingen immers ontstaan de wetenschappelijke dingen en uit de wetenschappelijke de ware dingen; dat wat door de zinnen binnenkomt, wordt weggelegd in het geheugen en daaruit concludeert de mens het wetenschappelijke of daardoor doorvat hij de het wetenschappelijke dat hij leert; daarna concludeert hij uit de wetenschappelijke dingen de ware dingen, of vanuit die doorvat hij de ware dingen die hij leert; zo gaat elk mens voort vanaf de knapenjaren wanneer hij opgroeit en wanneer hij een knaap is, denkt en vat hij de dingen vanuit het zinlijke en bij het voortschrijden van de leeftijd denkt en vat hij de dingen vanuit de wetenschappen en daarna vanuit de ware dingen; dit is de weg tot het oordeel, waarin de mens met de leeftijd groeit; hieruit kan vaststaan dat de zinlijke dingen, de wetenschappelijke en de ware dingen zijn onderscheiden, ja zelfs ook onderscheiden blijven en wel dermate dat de mens soms in de zinlijke dingen is, wat gebeurt wanneer hij niets anders denkt dan wat zich aan de zinnen voordoet; soms in wetenschappelijke zaken, wat gebeurt wanneer hij zich verheft uit de zinlijke dingen en innerlijk denkt en soms in de ware dingen die geconcludeerd zijn vanuit de wetenschappen en dit vindt plaats wanneer hij nog innerlijker denkt; dit kan eenieder die nadenkt vanuit zich weten; ook kan de mens de ware dingen in de wetenschappelijke dingen neerleggen en die daarin zien; en eveneens kan hij de wetenschappelijke dingen in de zinlijke neerleggen en daarin die gadeslaan; maar ook omgekeerd. Hieruit blijkt nu wat er wordt verstaan onder de dingen die in het natuurlijke zijn, brengen tot aan de zinlijke dingen toe en uit de zinlijke dingen de ware dingen in de wetenschappelijke dingen terugbrengen.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl