Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #5670

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 10837  
  

5670. En hij gaf aan hun ezels voeder; dat dit het onderricht ten aanzien van het goede betekent, staat vast uit de betekenis van voeder geven, namelijk onderrichten in het goede; met het voer immers wordt het goede van de wetenschappelijke ware dingen aangeduid, nr. 3114;

en met voer geven, namelijk weiden, wordt aangeduid onderrichten in dat goede; dat weiden is onderrichten, zie nr. 5201;

met de ezels worden de wetenschappelijke dingen aangeduid, nr. 5492; daaruit blijkt dat met aan de ezels voer geven, het onderricht wordt aangeduid ten aanzien van het goede van de wetenschappelijke dingen; het goede van de wetenschappelijke dingen is het verkwikkelijke vanuit de wetenschappelijke ware dingen; de wetenschappelijke ware dingen zijn de meest algemene ware dingen die in het natuurlijk licht verschijnen, dat het licht van de wereld is; maar opdat zij verschijnen, namelijk dat zij ware dingen zijn, moet er een algemene invloeiing zijn uit het innerlijke, nr. 5668;

dit is de verlichting uit het licht van de hemel.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl