Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #5407

Study this Passage

        
/ 10837  
  

5407. En dat wij leven en dat wij niet sterven; dat dit het geestelijk leven betekent, staat vast uit de betekenis van leven en niet sterven, te weten het geestelijk leven, want er wordt in de innerlijke zin niet iets anders aangeduid met leven en niet sterven; in het andere leven immers wordt met leven in het algemeen de hemel aangeduid, in het bijzonder de eeuwige gelukzaligheid en met de dood wordt in het algemeen de hel aangeduid en in het bijzonder de eeuwige ellende daar, wat ook uit tal van plaatsen in het Woord blijkt; dat de hemel in het algemeen en de gelukzaligheid in het bijzonder het leven wordt genoemd, komt omdat daar de wijsheid van het goede en het inzicht van het ware is; en in de wijsheid van het goede en in het inzicht van het ware is het leven uit de Heer, uit Wie het al van het leven is; maar omdat in de hel het tegendeel is, namelijk in plaats van het goede het boze en in plaats van het ware het valse en zo een uitgeblust geestelijk leven, is daarom daar naar verhouding de dood, want de geestelijke dood is het kwaad en het valse en bij de mens is het het boze willen en vandaar het valse denken. De boze genieën en geesten willen er niet van horen dat over hen wordt gezegd dat zij niet leven of dat zij dood zijn; zij zeggen immers dat zij het leven hebben omdat zij kunnen willen en kunnen denken; maar hun wordt gezegd dat aangezien in het goede en het ware het leven is, het geenszins in het boze en het valse kan zijn; het zijn immers tegenstellingen.

(Referenties: Genesis 42:2)

  
/ 10837  
  
   Study this Passage
Table of Contents
INHOUD. 6 GENESIS - TWEEDE HOOFDSTUK. 67 INHOUD. 190 INHOUD 324 INHOUD. 460 INHOUD 554 INHOUD 701 INHOUD. 832 INHOUD 971 INHOUD 1130 INHOUD 1279 INHOUD 1401 INHOUD 1535 INHOUD 1651 INHOUD 1778 GENESIS ZESTIENDE HOOFDSTUK 1886 INHOUD 1985 INHOUD 2136 INHOUD 2312 INHOUD 2496 INHOUD 2610 GENESIS 22:1-24 2764 INHOUD 2901 INHOUD 3012 INHOUD 3230 INHOUD 3357 INHOUD 3490 INHOUD 3656 DE INHOUD 3758 INHOUD In het voorafgaande hoofdstuk werd door de vier zonen van Jakob uit Lea gehandeld over de staat van de Kerk of van de mens die een Kerk wordt, ten aanzien van de opklimming vanuit het ware dat van het geloof is, tot het goede dat van de liefde is; in dit hoofdstuk wordt door de zonen 3902 DE INHOUD 4061 DE INHOUD 4232 DE INHOUD 4336 DE INHOUD 4425 Dit hoofdstuk gaat in de interne zin in op hoe al het andere in het Natuurlijke van de Heer Goddelijk werd gemaakt, de innerlijke aspecten van het Natuurlijke die nu door God 'Goddelijk wezen' werden gemaakt. 4536 DE INHOUD 4639 DE INHOUD 4665 DE INHOUD 4811 DE INHOUD 4960 INHOUD 5072 DE INHOUD 5191 GENESIS – TWEEENVEERTIGSTE HOOFDSTUK 5397 DE INHOUD 5574 DE INHOUD 5728 INHOUD 5867 INHOUD 5994 INHOUD 6059 DE INHOUD 6216 INHOUD 6328 INHOUD 6497 HOOFDSTUK 1 6634 HOOFDSTUK 2 6713 HOOFDSTUK 3 6825 INHOUD 6939 HOOFDSTUK 5 7087 HOOFDSTUK 6 7183 HOOFDSTUK 7 7264 HOOFDSTUK 8 7378 HOOFDSTUK 9 7495 HOOFDSTUK 10 7628 HOOFDSTUK 11 7763 HOOFDSTUK 12 7822 HOOFDSTUK 13 8038 HOOFDSTUK 14 8125 HOOFDSTUK 15 8258 HOOFDSTUK 16 8395 HOOFDSTUK 17 8554 HOOFDSTUK 18 8641 HOOFDSTUK 19 8748 HOOFDSTUK 20 8859
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 5679, 5681, 6093, 7017, 7655, 7699, 7778, 7954, 7965, 8165, 8237, 8407, 9007, 9008, 9014, 9136, 9191

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 23, 121


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 86


   Swedenborg onderzoeksmiddelen

Videos from the Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided by our friends at Off The Left Eye, a project of the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: offthelefteye.com.


Why Does the Bible Say "The Dead Know Nothing?" - Swedenborg and Life

The Bible is divine revelation and yet can seem inconsistent in its message. Swedenborg's study of the language of correspondences can help.


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl


Vertalen: