Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #4805

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 10837  
  

4805. Er zijn ook gezelschappen van innerlijke vriendschap, die niet het uiterlijk verkwikkelijke van een ander wegnemen en op zichzelf overbrengen, maar het innerlijk verkwikkelijke of het gezegende ervan vanuit de aandoening van de geestelijke dingen; die zijn vooraan aan de rechterzijde dicht boven de lagere aarde en sommigen daarvan een weinig daarboven. Ik heb enige malen gesproken met hen die beneden waren en toen vloeiden degenen die boven waren in het algemene in. Dezen waren in het leven van het lichaam zodanig geweest dat zij van harte diegenen hadden liefgehad die binnen hun gemeenschappelijk samenzijn waren geweest en elkaar ook in broederschap wederkerig hadden omhelsd. Zij hadden van zichzelf geloofd dat ‘zij alleen’ levend en in het licht waren en dat diegenen die zich buiten hun gezelschap bevonden, naar verhouding als het ware niet levend en niet in het licht waren; en omdat zij zodanig waren, meenden zij ook dat de hemel van de Heer alleen bestond uit de weinigen die zij waren; maar het werd gegeven hun te zeggen dat de hemel van de Heer onmetelijk is en bestaat uit elk volk en elke taal en dat daar allen zijn die in het goede van de liefde en van het geloof zijn geweest; en het werd getoond dat zij die in de hemel zijn, betrekking hebben op alle streken van het lichaam ten aanzien van de uiterlijke en de innerlijke dingen; maar indien zij voorbij streefden aan de dingen die met hun leven overeenstemmen, niet de hemel konden hebben, vooral niet indien zij anderen die buiten hun gezelschap waren, verdoemden; en dat hun gezelschap dan een gezelschap van innerlijke vriendschap is, die, zoals gezegd, zodanig is dat zij anderen beroven van het gezegende van de geestelijke aandoening wanneer zij hen naderen; zij beschouwen hen immers als niet uitverkoren en als niet levend, welke gedachte, wanneer die wordt vergemeenschapt, droefenis veroorzaakt, die evenwel volgens de wet van de orde in het andere leven, tot henzelf terugkeert.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl