Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #4792

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 10837  
  

4792. Omdat spijs en voeding met de geestelijke spijs en voeding overeenstemt; stemt vandaar de smaak overeen met de doorvatting en de aandoening ervan; de geestelijke spijs is de wetenschap, het inzicht en de wijsheid; hier vanuit leven immers geesten en engelen en vanuit deze worden zij gevoed en daarnaar verlangen zij en hebben zij trek, zoals mensen die hongerig zijn, naar spijs; vandaar stemt de eetlust overeen met dat verlangen. En wat wonderlijk is, vanwege die spijs groeien zij ook op; de kleine kinderen immers die overlijden, verschijnen in het andere leven niet anders dan als kleine kinderen en zij zijn ook kleine kinderen naar hun verstand; maar naar gelang zij in inzicht en wijsheid groeien, verschijnen zij niet als kleine kinderen, maar als gevorderd in leeftijd en tenslotte als volwassenen; ik heb met sommigen gesproken die als kleine kinderen waren gestorven en zij verbonden zich aan mij als jongelieden, omdat zij toen inzicht hadden. Daaruit blijkt wat geestelijke spijs en voeding is.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl