Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #4742

Study this Passage

        
/ 10837  
  

4742. De rok van verschillende kleuren die op hem was; dat dit het hoedanige van de schijnbaarheden betekent ten aanzien van de ware dingen vanuit het goede, staat vast uit de betekenis van de rok van verschillende kleuren, namelijk schijnbaarheden van het ware, waar vanuit het geestelijke van het natuurlijke wordt gekend en onderscheiden, nr. 4677; hier dus het hoedanige van de schijnbaarheden, waarom er ook tweemaal rok wordt gezegd, namelijk ‘zij trokken Jozef zijn rok uit, de rok van verschillende kleuren’. Dat het hoedanige van de schijnbaarheden zich gedraagt volgens de ware dingen vanuit het goede, kan uit de schijnbaarheden van het ware vaststaan, wanneer die zich zichtbaar vertonen in het licht van de hemel, dat wil zeggen, in het andere leven, waar geen ander licht is dan wat door de hemel uit de Heer komt en dat ontstaat vanuit Zijn Goddelijk Ware; dit immers verschijnt voor de ogen van de engelen als licht, nrs. 2776, 3190, 3195, 3222, 3339, 3340, 3636, 3643, 3993, 4302, 4413, 4415. Dit licht wordt bij iedereen gevarieerd volgens de opneming; elke gedachte van de engelen vindt plaats door de schakering van dat licht, zoals ook het denken van de mens, hoewel de mens dit niet weet, omdat dat licht bij de mens in stoffelijke beelden of voorstellingen valt, die in zijn natuurlijke of uiterlijke mens zijn vanuit het licht van de wereld; vandaar wordt dat licht bij hem zozeer verduisterd, dat hij nauwelijks weet dat zijn verstandelijk licht en gezicht daar vandaan is; maar in het andere leven, wanneer het gezicht van het oog niet meer in het licht van de wereld is, maar in het licht van de hemel, openbaart het zich dan dat zijn denken daaruit is. Wanneer dit licht vanuit de hemel overgaat in de geestenwereld, vertoont het zich daar onder de gedaante van verschillende kleuren, welke kleuren in schoonheid, verscheidenheid en lieflijkheid de kleuren die vanuit het licht van de wereld zijn, onmetelijk te boven gaan; zie wat eerder over kleuren uit ondervinding is aangevoerd, nrs. 1053, 1624, 3993, 4530, 4677. Omdat de kleuren in het andere leven daaruit ontstaan, zijn zij in hun oorsprong niets anders dan schijnbaarheden van het ware vanuit het goede; het ware immers schijnt niet vanuit zich, omdat daarin alleen niets vlammends is, maar vanuit het goede; dit immers is zoals een vlam van waaruit het licht is; hoedanig dus het goede is, zodanig verschijnt daaruit het ware en hoedanig het ware is, zodanig blinkt het op uit het goede. Hieruit blijkt wat met de rok van verschillende kleuren in de innerlijke zin wordt aangeduid, namelijk het hoedanige van de schijnbaarheden ten aanzien van de ware dingen vanuit het goede; door Jozef immers, aan wie de rok toebehoorde, wordt het Goddelijk ware aangeduid, zoals eerder is getoond.

  
/ 10837  
  
   Study this Passage

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl


Vertalen: