Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #4378

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 10837  
  

4378. En zogende kudden van kleinvee en van grootvee zijn bij mij; dat dit de innerlijke en de natuurlijke goede dingen betekent die nog niet het Goddelijke leven hebben verkregen, staat vast uit de betekenis van de kudden van kleinvee, namelijk de innerlijke goede dingen, nrs. 2566, 3783;

uit de betekenis van de kudden van grootvee, namelijk de uiterlijke of natuurlijke goede dingen, nrs. 2180, 2566, 2781;

en uit de betekenis van de zogende, namelijk eveneens de verse dingen, hier de geestelijke dingen die geboren worden in het natuurlijke; want in de staat van de kindsheid, wanneer de mens wordt wederverwekt, zijn de geestelijke dingen er in potentie, want het geestelijk leven gaat geleidelijk vanuit, onverschillig welke leeftijd, zoals uit een ei voort; de leeftijd van de knapenjaren is als het ware een ei voor de leeftijd van de jongelings- en jongemannenjaren en deze weer als een ei voor de volwassen leeftijd; op deze wijze wordt de mens als het ware aanhoudend geboren; hieruit blijkt wat er wordt verstaan onder de innerlijke en de natuurlijk goede dingen die nog niet het Goddelijk leven hebben verkregen, die hier worden aangeduid door de zogende kudden van kleinvee en van grootvee; zie ook wat eerder over de staat van de kindsheid is gezegd in nr. 4377.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl