Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #4122

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

      |   
/ 10837  
  

4122. En hij achtervolgde hem; dat dit de voortgezette gloed van de verbinding betekent, staat vast uit de betekenis van achtervolgen hier, namelijk de voortgezette gloed van de verbinding. Hier wordt in de innerlijke zin gehandeld over de scheiding tussen het goede als middel en het echte goede, nadat het eerstgenoemde goede tot nut heeft gediend; het proces van de scheiding wordt hier ten volle beschreven, maar het is van dien aard dat de mens het zelfs niet bemerkt dat het er is; maar voor de engelen verschijnt het duidelijk met ontelbare verscheidenheden, want op deze wijze zien en doorvatten zij bij de mens die wordt wederverwekt, bij wie zij als bedienaren aanwezig zijn, alle veranderingen van zijn staat en overeenkomstig die staat en daardoor leiden zij hem uit de Heer tot het goede, voor zoveel als de mens zich laat leiden; en omdat dat proces van zo’n groot nut in de hemel is, wordt er hier zo uitvoerig over gehandeld; daaruit kan eveneens vaststaan hoedanig de innerlijke zin is, namelijk dat die het Woord van de engelen is.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl