Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #3225

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 10837  
  

3225. Hieruit kan nu blijken, wat overeenstemming is en vanwaar die komt en verder wat uitbeelding is en vanwaar die komt; namelijk dat er overeenstemming is tussen de dingen die tot het licht van de hemel behoren, dat wil zeggen tussen de dingen die tot de innerlijke of geestelijke mens behoren en die welke tot de uiterlijke of natuurlijke mens behoren; en dat uitbeelding al datgene is, wat bestaat in de dingen die tot het licht van de wereld behoren, dat wil zeggen, al wat bestaat in de uiterlijke of natuurlijke mens ten opzichte van die dingen die tot het licht van de hemel behoren, dat wil zeggen, die uit de innerlijke of geestelijke mens zijn.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl