Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #3220

Door Emanuel Swedenborg

Bestudeer deze passage

  
/ 10837  
  

3220. Wanneer bij de engelen het gesprek handelt over de dingen die tot het inzicht en de wijsheid behoren en over innerlijke gewaarwordingen en erkentenissen, valt de invloeiing daarvan in de overeenstemmende gezelschappen van de geesten in dergelijke uitbeeldingen, zoals die zijn in het plantenrijk, in paradijzen, wijngaarden, wouden, weiden met bloemen en in verschillende bekoorlijkheden, die alle verbeelding van de mens te boven gaan. Dit is de reden, waarom de dingen die tot de wijsheid en het inzicht behoren, in het Woord beschreven worden door paradijzen, wijngaarden, wouden, weiden; en dat waar deze dingen worden vermeld, dergelijke zaken worden aangeduid.

  
/ 10837  
  

Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl